Prices

Prices

4437 Old US-23, Brighton, MI 48114 -  (p) 810.225.1288 - (e) leeannyogacenter@gmail.com

yoga center prices.jpg

*Private Yoga Lesson with Master Teacher, Ph.D., E-RYT 500, Reiki & Ayurveda teacher, Lee Ann.